Privacy & Terms and Conditions

Privacy

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Voor eventuele vragen en/of opmerkingen kunnen wij via onderstaande gegevens benaderd worden.

Promising - The Label

promisingthelabel@gmail.com

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Promising - The Label kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Promising - The Label , en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Promising - The Label verstrekt. Promising - The Label kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam

  • Uw adresgegevens

  • Uw telefoonnummer

  • Uw e-mailadres.

WAAROM GEGEVENS NODIG HEEFT

Promising - The Label verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

 

Daarnaast kan Promising - The Label uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

 

HOE LANG GEGEVENS BEWAART

Promising - The Label bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 

DELEN MET ANDEREN

Promising - The Label verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar promisingthelabel@gmail.com. Promising - The Label  zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Terms and Conditions

De algemene voorwaarden van Promising - The Label kunt u hier vinden